VIDEO:

Photo & video 2020 | Moldova, Ireland, Spain, Germany
Photo & video 2019 | Moldova, Italy, Romania
Bernardo + Rodica | Love Story | Italy
Adrian + Neha | Wedding | Moldova
Cumetrie | Restaurant Capitoles
Bernardo + Rodica | Wedding | Italy
Anatolie + Natalia | Wedding | Moldova
Marcel + Cristina | Moldova + Romania
Eugen + Marina | Italy
Alex + Diana | Love Story | Romania
Judah + Oxana | Wedding | Moldova
Photo & video 2018 | Moldova, Italia
Photo & video 2017 | Moldova